Ouderraad

De Ouderraad (OR)

De Ouderraad van Montessorischool Elzeneind bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken ouders van leerlingen van onze school die ca. 8 keer per jaar vergaderen. De OR is opgebouwd uit alle klassenouders (1 tot 3 ouders per groep) en enkele OR-leden die geen klassenouder zijn en heeft een vaste voorzitter, secretaris en penningmeester.

Doel

De ouderraad ondersteunt het team bij de organisatie van activiteiten en met praktische hulp en fungeert als klankbord voor ouders. Op die manier zorgen we samen voor een goede en veilige leeromgeving waar kinderen zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen.

Activiteiten

Wij organiseren samen met de school door het jaar heen verschillende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, de bingo-avond, carnaval, enz. Daarnaast ondersteunen we het team met diverse hand- en spandiensten en versieren we de school. Ook de luizencontrole wordt door de OR geregeld en we dragen bij aan de verkeersveiligheid rondom de school.

Ouderbijdrage

Wij als ouderraad vinden het belangrijk dat al deze activiteiten bijdragen aan een goede sfeer binnen de school en de kinderen onderling. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, vragen wij elk jaar een ouderbijdrage per kind. Deze bijdrage komt zoals u begrijpt geheel ten goede van de kinderen.

Meer weten?

Mocht u meer willen weten of vragen/opmerkingen hebben, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen met uw klassenouder of een van de andere OR-leden, of stuur uw vraag door naar or.msbselzeneind@saamscholen.nl

Schooljaar 2018-2019

Voor het schooljaar 2018-2019 is de OR samengesteld uit de volgende ouders:

Voorzitter

 Anja van Dinther

Secretaris

 Inge van Rooij

Penningmeester

 Blanche Driessen

 

OBA

 

OBB

 

OBC

 

OMB

 

 

MBA

 

MBB

 

MBC

 

MBD

 

MBE

 

MBF

 

 

BBA

 

BBB

 

BBC

 

 

OR

 Karin van den Berg, Fatima Lopez en Chantalle van Hoek